Firmele pot distribui dividendele din profitul existent, înainte de 1 ianuarie, pentru a evita impozitul majorat

Având în vedere că impozitul pe dividende urmează să fie majorat, din 2023, de la 5% la 8%, companiile pot lua în calcul distribuirea dividendelor, din profitul existent, până la finalul anului 2022. Cota majorată se va aplica dividendelor distribuite după 1 ianuarie, indiferent din ce an este profitul împărțit.

OG 16/2022 (punctele 3, 44 și 89 ale articolului I) publicată în 15 iulie 2022 prevede că impozitul pe dividende se majorează, din 2023, la 8%, atât pentru dividendele plătite către alte persoane juridice, cât și pentru dividendele plătite către persoane fizice rezidente sau nerezidente.

În acest context, firmele pot lua în calcul distribuirea profitului existent în 2022 până la finalul anului. Pentru aceste sume, impozitul va rămâne, astfel, la 5%. Dacă aceleași sume sunt distribuite anul viitor, impozitul va fi de 8%.

Conform Art. IX, a)prevederile pct. 3 referitor la modificarea art. 43 alin. (2) și (5), pct. 4489 și 92 se aplică veniturilor din dividende distribuite după data de 1 ianuarie 2023;

Dividendele distribuite trebuie să fie neapărat plătite tot în 2022. Ele pot fi ridicate și ulterior. Este însă important ca impozitul să fie plătit în 2022.
Având în vedere că dividendele se pot distribui și în timpul anului, companiile mai pot face asta în 2022 în baza situațiilor financiare interimare la 30 septembrie (regularizarea va fi în 2023).

Conform Codului fiscal, impozitul se declară și se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei în care se plătesc dividendele. Pentru dividendele distribuite, dar neplătite în anul distribuirii (inclusiv cele interimare), impozitul se achită până la data de 25 ianuarie a anului următor distribuirii.

Conform Art. I, 3, ”(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în cazul în care dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende aferent se plătește, după caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor. Aceste prevederi nu se aplică pentru dividendele distribuite și neplătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, dacă în ultima zi a anului fiscal respectiv, calendaristic sau modificat, după caz, sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și b).”

Regulile pentru distribuirea profitului sub formă de dividende sunt prinse în Legea 31/1990, în Legea 82/1991 și în ordinele de aplicare date de Ministerul Finanțelor. Dividendele se pot distribui anual, după aprobarea situațiilor financiare pe anul anterior, sau trimestrial, în timpul anului, după aprobarea situațiilor financiare interimare.

Photo credit freepik.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *